PORTFOLIO

BAROVÝ PULT

View Gallery

VTÁK

View Gallery

OZDOBNÁ KONZOLA

View Gallery

ŽARDINÉRIA

View Gallery

DISKOBOLOS

View Gallery

RENESANČNÉ MREŽE

View Gallery

MREŽE NA OKNÁ

View Gallery

KVETINÁČE

View Gallery

KVETINÁČ

View Gallery

KONZOLA NA VÝVESNÝ ŠTÍT

View Gallery

KRBOVÁ SÚPRAVA

View Gallery

NÁPIS NA DOM

View Gallery

MREŽA DO KRBU

View Gallery

PLASTIKA LOCHNESKA

View Gallery

HALAPARTŇA

View Gallery

MEČ

View Gallery

BRÁNA S DRAKOM

View Gallery

PLOT A BRÁNKA

View Gallery

BRÁNA S LÍSTKAMI

View Gallery

BALKÓNOVÉ ZÁBRADLIE

View Gallery

BAROKOVÉ MREŽE – REŠTAUROVANIE

View Gallery

VCHODOVÉ DVERE – MREŽA

View Gallery

VTÁK

View Gallery

ŽARDINÉRIA

View Gallery

REŠTAUROVANÁ BRÁNA A PLOT

View Gallery

ORNAMENTOVÁ BRÁNA

View Gallery